Ogłoszenie przetargowe

12 lipca 2021

dostawa

Aktualne ogłoszenie przetargowe:

 

Przedmiot ogłoszenia przetargowego: "Zakup i dostawa komory do badań szoków termicznych".

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobieram

Załącznik nr. 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Pobieram

Termin składania ofert: 4 - 11 sierpnia 2021

Dostawa i instalacja: maksymalnie do 13 sierpnia 2021

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Szpetal Górny 16.08.2021

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na :

„Zakup i dostawa komory do badań szoków termicznych”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego: MILTECH Przemysław Lubański oferta:

B&K Krzysztof Krysztopolski

Dyblin 51a

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

z ceną 120 540 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.