Zwroty i Reklamacje

Proces zwrot produktu:

formularz 1. Wypełnij formularz
zwrotu
produktu
formularz 2. Przygotuj przesyłkę
formularz 3. Nadaj przesyłkę za
pośrednictwem wybranej
firmy kurierskiej

 

Regulamin zwrotu produktów

Na zasadach określonych poniżej, MILTECH Przemysław Lubański umożliwia swoim Klientom, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu nowego i nie noszącego znamion użytkowania produktu zakupionego w siedzibie firmy lub sklepie internetowym miltech.pl (dalej „Produkt”).

  1. Klient może dokonać zwrotu Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu – dotyczy zakupu w sklepie internetowym oraz w siedzibie firmy.
  2. Zwracany Produkt należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w terminach wskazanych w pkt. 1 powyżej, i w godzinach otwarcia dla Klientów siedziby firmy, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.
  3. Najpóźniej wraz z zwracanym Produktem Klient zobowiązany jest przedłożyć dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.
  4. W przypadku skorzystania z uprawnienia do zwrotu Produktu umowę sprzedaży w zakresie zwracanego Produktu uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem, że skuteczność oświadczeń o chęci skorzystania z prawa do zwrotu jest warunkowania spełnieniem obowiązków, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej (umowne prawo odstąpienia).
  5. Produkt sprowadzany na specjalne zamówienie, produkowany pod zamówienie lub mało chodliwy nie podlega zwrotowi.
  6. Klientowi, który zawarł umowę na odległość (zakupił Produkt online) przysługuje prawo zwrotu kosztów przesyłki poniesione wcześniej przez Klienta, w wysokości najtańszego możliwego sposób dostarczenia towaru.
  7. Warunki lub zasady zwrotu (w tym brak takiego uprawnienia), uregulowane odrębnie w umowie sprzedaży lub w innym regulaminie (np. akcji promocyjnej), mają pierwszeństwo zastosowania w stosunku do niniejszego regulaminu zwrotów.
  8. Dokonanie kolejnego zakupu, również bezpośrednio po zwrocie Produktu, oznacza zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na aktualnie obowiązujących warunkach. W szczególności jeśli zwrócony Produkt był objęty rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla nowej umowy sprzedaży jeśli kupowany Produkt nie jest nim objęty w chwili zakupu, chyba że wynika to wprost z warunków danej akcji promocyjnej.
  9. Za zwrócony Produkt Klient otrzyma w gotówce lub bezgotówkowo na konto bankowe równowartość ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż.

 

Proces reklamacji produktu:

formularz 1. Wypełnij formularz
reklamacyjny
produktu
formularz 2. Wyślij przesyłkę
z dopiskiem
Reklamacja
formularz 3. Rozpatrzenie
reklamacji

 

1. Spakuj produkty oraz uzupełnij formularz

Do towaru, który klient odsyła musi być dołączony formularz reklamacyjny, który zostanie przesłany na pocztę e-mail przez pracownika Miltech po zgłoszeniu przez klienta reklamacji. Zaznacz na nim, że reklamujesz artykuły oraz wskaż powód reklamacji. Sprawdź dokładnie czy podałaś/eś poprawnie wszystkie dane. Towar przesłany bez protokołu będzie odsyłany na koszt klienta bez rozpatrzenia. Jeżeli towar uległ awarii w skutek nieprawidłowego montażu, celowego lub pośredniego działania osób trzecich firma Miltech zastrzega prawo do obciążenia kosztami ekspertyzy oraz wysyłki do klienta.

2. Wyślij produkty

Prosimy o staranne zabezpieczenie i zapakowanie przesyłki. Po zapakowaniu przesyłki i naklejeniu etykiety adresowej, rekomendujemy dopisanie bezpośrednio nad nią słowa „REKLAMACJA”. Reklamacje towaru klient odsyła na własny koszt.

3. Rozpatrzenie reklamacji

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do nas reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojej reklamacji i decyzji o zwrocie środków, zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot kosztów transakcji realizowany jest przelewem bankowym.