MILTECH LED Lighting – Projekt internacjonalizacji działalności gospodarczej

Cały czas dążymy do rozwoju i promocji naszych produktów na rynkach zagranicznych. Dlatego też korzystając ze wsparcia programu FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dążymy do poszerzenia rozpoznawalności marki na rynkach europejskich.

Czego dotyczy projekt w którym bierzemy udział?

Tytuł projektu: Rozwój eksportu elastycznych taśm LED produkowanych przez firmę MILTECH

Cel projektu: Projekt internacjonalizacji ma na celu ekspansje naszej firmy na nowe rynki zagraniczne. Dotyczy to nie tylko działań marketingowych i promocyjnych, ale również zmian procesowych, pozwalających jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał naszego przedsiębiorstwa.

Kujawy pomorze
Kujawy pomorze